Cookieregler

Bikubens Hæderspris 2011

Bikubens Hæderspris 2011 gik til skuespiller Lars Mikkelsen

Uddrag af direktør Michael Metz Mørchs tale:

Kære Lars

På vegne af Bikubenfonden og Reumert juryen er det mig en stor glæde at ønske dig tillykke med Hædersprisen.

Du skal i aften hædres for et fornemt karriereforløb. Vi der har fulgt dig fra tilskuerpladserne, har aldrig har været i tvivl om dine unikke evner. Hvorimod du selv ikke har lagt skjul på, at netop tvivlen i perioder har været næsten uudholdelig, ja måske ligefrem har været noget der drev dig dybere og dybere ind i skuespillet.

...

Da du blev 25 traf du så — endelig — den beslutning som var en logisk konsekvens af dit forløb, nemlig at få lært skuespillet for alvor, på skolebænken på Statens Teaterskole.

Du har selv kaldt det for kaotiske og hårde år.  Passionen for skuespillet blev skabt, måske ikke af de store succeser i starten. Ind imellem kan man næsten fristes til at tro, at du har sat en ære i at gøre tingene ”your own way and sometimes the hard way”. Men i løbet af slutningen af 90'erne kom der virkelig power over dit spil.

Det var som om du blev stærkere og stærkere til at omdanne dig - fra dig selv og din egen mentale og fysiske ramme - til alle mulige helt anderledes  og forskellige personer, ved brug af det sprog du som skuespiller benytter, med krop, mimik, stemme og indlevelse.  Til alle de meget forskellige personer vi bl.a . husker fra dine formidable Shakespeare fortolkninger, og senest fra "Libertineren" og "Misantropen".

Du har i din tilgang til skuespillet, altid vist ”stor respekt for det vi står på skuldrene af”. Jeg skal ikke remse alle dine succeser op.  Der har været mange og der vil komme endnu flere, både på teatret og i filmens verden.

Det er mit håb, at du holder fast ved teatret. Lav gerne film og hvad der ellers passer dig ved siden af, men husk venligst, at den levende scenekunst er af uvurderlig betydning som skabende kunstnerisk urkraft.

Det levende sprog og det levende teater er 2 af de fundamentale kulturelle forudsætninger for at kunne leve et fuldt og værdigt liv som hele mennesker. 

...

Hjertelig tillykke — LARS -   med Bikubenfondens Hædersprisen 2011 - og tak alle jer, der lever for den levende scenekunst.