Cookieregler

Er kritikken vigtig for kunstens udvikling?

Kritikken har været en integreret del af kunstverdenen i omtrent lige så lang tid, som vi har haft noget, vi overhovedet har kunnet omtale som kunstverdenen.

Hvad kritikkens rolle har været og bør være har været genstand for ivrig diskussion i præcis lige så lang tid, og siden de sociale mediers fremkomst er denne diskussion blevet mere aktuel, end den har været i meget lang tid.

Med de sociale medier får vi nemlig en tsunami af meninger serveret hver eneste gang, vi logger ind på Facebook eller Twitter. Meninger om snart sagt hvad som helst, og således også kulturen og dermed anbefalinger til (eller advarsler om), hvad man (ikke) bør bruge sin tid og sine dyrebare sparekroner på.

Der er generelt meget positivt at sige om de muligheder, som de sociale medier har givet kulturen, når det kommer til at skabe synlighed omkring begivenheder, forestillinger, institutioner og initiativer. Det er afgjort af det gode, at kulturaktører i så direkte en forstand kan nå ud til sit publikum, og det er til gavn for kulturen, at dens synlighedspotentiale med de sociale medier over en bred kam er blevet styrket.

Men det handler – trods alt – ikke kun om synlighed. Synlighed som eneste middel vil aldrig kunne holde kulturen i live. Den skal også udvikles. Den skal kritiseres og kontekstualiseres. Den skal holdes op mod sin samtid og mod fortidens bedrifter, ligesom den skal bedømmes ud fra sin evne til at skildre en retning, som kunsten i fremtiden kan bevæge sig i.

Denne udvikling kan vi ikke overlade til de sociale medier. Det er givet, at platformene, som den såkaldt traditionelle kritik vil optræde på, vil ændre sig. Men dens uafhængighed og dens faglige fundament må vi ikke give slip på.

De sociale medier har af natur nemlig ikke noget fagligt fokus, og kommunikationen, de afføder, er så godt som aldrig interesseuafhængigt. Tværtimod er de sociale medier funderet i et – i øvrigt legitimt og ganske naturligt – behov for at give sin mening til kende, formidle sin personlige smag, dyrke sit netværk og yde vennetjenester ved at omtale og anbefale projekter og arrangementer, som venner og bekendte står bag.

Den uafhængige, fagligt funderede kritik er i al sin enkelthed således en nødvendighed for at sikre den fortsatte udvikling af kunsten. Giver vi slip på den – i troen på, at de sociale medier fint kan udfylde den plads, som kritikerne ville efterlade – vil vi mærke, at noget vigtigt går tabt.

Lad os huske på dette og sende teaterkritikerne en venlig tanke for deres væsentlige bidrag til udviklingen af scenekunsten, når vi på søndag fejrer alt det bedste fra dansk scenekunsts forgangne sæson.
 

Christian Have

Christian Have er kreativ direktør hos Have Kommunikation og konsulent for Bikubenfonden vedrørende Årets Reumert