Cookieregler

Kriterier

I de år Bikubenfonden afholdt Årets Reumert, har juryen hvert år udvalgt nominerede og prismodtagere ud fra fastlagte kriterier. For at komme i betragtning til en nominering skulle forestillinger have haft premiere inden for juryens bedømmelsesperiode. Forestillinger, der var co-produceret med udenlandske teaterkompagnier, kom i betragtning i den sæson, hvor forestillingen havde dansk premiere.

Flere af juryens medlemmer havde i kraft af deres arbejde og hverv i øvrigt berøring med teatre og kompagnier landet over. For at sikre juryens habilitet var der derfor en regel, at man som jurymedlem ikke måtte nominere eller udtale sig om kunstnere og forestillinger, som man havde en nær personlig eller professionel relation til.

I 2018 var kriterierne for at modtage Årets Reumert som følger:

Årets Kvindelige Hovedrolle

Prisen blev givet til den bedste kvindelige hovedrollepræstation. Hovedroller blev defineret som de markant største roller i en opsætning. Prismodtageren skulle have fortolket sin rolle på en gribende, nyskabende eller på anden vis original måde.

Årets Mandlige Hovedrolle

Prisen blev givet til den bedste mandlige hovedrollepræstation. Hovedroller blev defineret som de markant største roller i en opsætning. Prismodtageren skulle have fortolket sin rolle på en gribende, nyskabende eller på anden vis original måde.

Årets Kvindelige Ensemblerolle

Prisen blev givet til bedste kvindelige ensemblepræstation. Ensembleroller blev defineret både som små og mellemstore roller, herunder særlige præstationer i ensembleforestillinger. Der blev lagt vægt på, at rollen fremstod som en væsentlig del af forestillingens helhed.

Årets Mandlige Ensemblerolle

Prisen blev givet til bedste mandlige ensemblepræstation. Ensembleroller blev defineret både som små og mellemstore roller, herunder særlige præstationer i ensembleforestillinger. Der blev lagt vægt på, at rollen fremstod som en væsentlig del af forestillingens helhed.

Årets Danser

Prisen blev givet til årets bedste danser. Der blev lagt vægt på danserens evne til teknisk, ekspressivt og plastisk at kunne formidle en koreografisk intention med sans for det musikalske og rumlige univers.

Årets Sanger

Prisen blev givet til årets bedste sanger. Der blev lagt vægt på sangerens evne til teknisk overbevisende at kunne fortolke og formidle et musikalsk oplæg med sans for det musikalske og dramatiske univers, i samspil med en eventuel karakterfortolkning.

Årets Instruktør

Prisen blev givet for den bedste instruktion i en given opsætning inden for alle genrer. Der blev lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhedsindtryk, og desuden blev samtlige facetter af instruktionens kunst inddraget i bedømmelsen. Både danske og udenlandske instruktører af i øvrigt danske opsætninger kunne komme i betragtning.

Årets Scenedesign

Prisen blev givet for det bedste scenedesign i en given opsætning inden for alle genrer. Det vil sige scenografi, kostumer, lys- eller lyddesign, mm. Der blev lagt vægt på den præmieredes bidrag til den samlede forestilling. Både danske og udenlandske kunstnere fra i øvrigt danske opsætninger kunne komme i betragtning.

Årets Dramatiker

Prisen blev givet for årets bedste nye danske dramatik. Der blev lagt vægt på tekstens eller teksternes egnethed for teater samt dens/deres litterære kvalitet.

Årets Børne- / Ungdomsforestilling

Prisen blev givet til den bedste børne- / ungdomsforestilling. Der blev lagt vægt på helhedsindtrykket af forestillingens kunstneriske kvaliteter, herunder forestillingens egnethed for den aldersgruppe, den henvendte sig til.

Årets Musical og Musikteater

Prisen blev givet til den bedste musical eller musikteater. Der blev lagt vægt på forestillingens vellykkethed inden for sin genre, på fremførelsen af musik og sang som en del af forestillingen samt på helhedsindtrykket af forestillingens kunstneriske kvaliteter.

Årets Opera

Prisen blev givet til den bedste opera. Der blev lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhed, herunder både den musikalske og den sceniske fremførelse.

Årets Danseforestilling

Prisen blev givet til bedste danseforestilling eller ballet. Der blev lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhedsindtryk, herunder samspillet mellem dans, rum og musik.

Årets Skuespil

Prisen blev givet til den bedste danske, professionelle opsætning inden for teaterforestillinger. Der blev lagt vægt på alle aspekter af forestillingen, alle medvirkendes præstationer, instruktionen, dramatikken, scenografi, lys, lyd og evt. sceniske effekter m.v.

Årets Performance

Prisen blev givet til den bedste performance. Der blev lagt vægt på værkets kunstneriske helhedsindtryk, herunder samspillet mellem de enkelte performanceelementer, såsom rum, scenedesign og performere.

Årets Særpris

Prisen blev givet til en forestilling, der var overbevisende f.eks. ved at skabe stor kunst med få midler, ved at udfordre scenekunstens genrer og konventioner eller ved at bygge på nye og originale idéer. Der blev lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhed.

Talentpriser

Talentpriserne blev givet til unge professionelle talenter både inden for skuespil, instruktion, scenedesign, dramatik, opera eller anden sang i teatersammenhæng samt dans, ballet og performance. Prismodtageren skulle have medvirket i eller til en opsætning i løbet af juryens bedømmelsesperiode, men i øvrigt være i begyndelsen af sin kunstneriske karriere.

Årets Hæderspris

Årets Hæderspris blev tildelt en scenekunstner, der på enestående vis havde bidraget til en positiv udvikling af scenekunsten i Danmark gennem en årrække, og som stadig var aktivt udøvende. Til grund for valget af modtageren af Årets Hæderspris lå to kriterier:

  • Scenekunstnerkriteriet, hvilket betød, at hædersprisen blev tildelt for skabende og/eller udøvende kunstnerisk indsats og for den kunstneriske indflydelse og inspiration, som prismodtageren havde givet dansk scenekunst gennem sin karriere.
  • Aktualitetskriteriet indebar, at prismodtageren skulle have ydet en eller flere bemærkelsesværdige kunstneriske præstationer inden for de seneste sæsoner.

Årets Hæderspris kunne kun modtages én gang.