Jury og nomineringer

Årets jury består af 11 jurymedlemmer, der er sammensat på baggrund af faglige kvalifikationer, genremæssige ekspertiser og geografisk spredning. Juryens medlemmer har alle en fagprofessionel baggrund med stor viden om scenekunst og arbejder typisk indenfor faget som kritikere, kulturjournalister, forskere eller undervisere. Jurymedlemmerne er uafhængige af det producerende scenekunstfelt og aflønnes med et symbolsk beløb.

Der er en juryforperson, som tegner juryen udadtil. Der udskiftes to til tre medlemmer om året, således, at de jurymedlemmer der har siddet i juryen længst tid udskiftes først. Hvis der er andre jurymedlemmer der ønsker at træde ud af juryen, kan disse blive udskiftes først. Det er muligt at genindtræde i juryen, efter ét år. Juryforpersonen indstiller sammen med den siddende jury nye jurymedlemmer, jurymedlemmer udpeges formelt af arrangørerne.

Hvert jurymedlem ser ca. 80 forestillinger om året, og det er juryen, som i fællesskab nominerer til årets priser og finder prismodtagerne.

Nomineringer og årshjul for nomineringer

Juryens nomineringer af og kommentarer til sete forestillinger skrives på et fælles kommunikationsforum. 

Nomineringer noteres af jurysekretæren og er fortrolige, så kun juryen er orienteret. 

Der afholdes fem årlige møder, hvor forestillinger debatteres fælles i juryen. 

For at sikre, at flest mulige teatre i hele landet får besøg af en eller flere jurymedlemmer, holdes der statistik internt i juryen over sete forestillinger og besøgte teatre.

Juryen 2024/2025:

Rie Hammer
Juryforperson
Chefredaktør ISCENE.dk

Lene Grønborg Poulsen
Jury-sekretær
Kulturjournalist og vært, Radio4

Lene Kryger
Kulturjournalist og scenekunstanmelder

Kathrine Maria Amann
Teater- og litteraturkritiker, Kristeligt Dagblad

Alexander Vesterlund
Kritiker og kulturskribent, Politiken

Peter Koch Gehlshøj
Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, forsker i dansk musikdramatik

Mia Rendix
Underviser og foredragsholder indenfor teater. Redaktør og oversætter.

Anne Middelboe Christensen
Teater- og dansekritiker ved Dagbladet Information og børneteateranmelder ved Teateravisen.dk

Trine Wøldiche
Freelance kulturjournalist og redaktionssekretær på ISCENE.dk

Line Kirsten Nikolajsen
Stifter af Den 4. Væg samt teateranmelder hos ViElskerSerier

Asker Hedegaard Boye
Debatredaktør og teateranmelder, Weekendavisen

 

For nomineringstekster 2024 skal krediteres:
Line Kirsten Nikolajsen og Mia Rendix

Kriterier

For at komme i betragtning til en Reumert-nominering skal det scenekunstneriske værk have premiere i den aktuelle bedømmelsesperiode. Kun professionelle produktioner kan nomineres, og det er årets siddende jury, som indstiller forestillinger og kunstnere til nominering og vælger prismodtagerne. Forestillinger, der er co-producerede med udenlandske aktører, kan komme i betragtning i den sæson, hvor der er dansk premiere.  

Skulle der opstå inhabilitetsproblemer for et jurymedlem, må vedkommende ikke nominere eller udtale sig om aktuelle kunstnere eller værker.   

Brancheprisen – Årets Teater er en pris, som den danske scenekunstbranche selv indstiller til og finder prismodtagerne af. 

Årets hovedrolle gives til én scenekunstner i en forestilling, hvor der er flere medvirkende.

Årets birolle gives til én scenekunstner for en birolle i en forestilling med flere medvirkende.

Gives for samspillet mellem mindst to scenekunstnere, men ikke nødvendigvis hele ensemblet. Den kan gives for scenekunstpræstationer inden for hele feltet af scenekunstgenrer.

Gives til én scenekunstner, der optræder alene på scenen.

Årets danser kan nomineres inden for alle stilarter af dans. Nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation, hvor der lægges vægt på både fortolkning af rollen og danserens evne til teknisk, ekspressivt og plastisk at kunne formidle en koreografisk intention med sans for det auditive og rumlige univers. 

Årets sanger kan nomineres inden for alle stilarter af sang. Nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation, og der lægges vægt på sangerens evne til teknisk overbevisende at kunne fortolke og formidle et musikalsk oplæg med sans for det musikalske og dramatiske univers i samspil med en eventuel karakterfortolkning.

Årets instruktør kan nomineres inden for alle genrer af professionel scenekunst. Årets instruktør har vist en særegen præstation, og der lægges vægt på innovative tiltag af høj kunstnerisk kvalitet i samspil med forestillingens kunstneriske helhedsindtryk. 

Prisen gives til en scenograf eller holdet bag et scenedesign, og der kan nomineres inden for alle genrer af professionel scenekunst. Scenedesign omfatter, udover scenografi og kostumer, bl.a. video, visuals, lys- eller lyddesign etc. 

Årets scenograf eller scenedesign skal have vist en særegen præstation af høj kunstnerisk kvalitet i samspil med forestillingen eller værkets helhedsindtryk. 

Prisen gives for et stykke ny dansk dramatik, der har gjort sig særligt bemærket som et dramatisk værk af høj scenekunstnerisk og litterær kvalitet. 

Årets børne- og ungdomsforestilling gives til en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet. Forestillingens egnethed og kommunikation med den relevante aldersgruppe vægtes særlig højt. Og værkets enkelte elementer vurderes i samspil med forestillingens helhedsindtryk.

Prisen gives til en musical eller et musikteater, der har gjort sig særligt kunstnerisk bemærket eller udmærket sig ved at være usædvanlig vellykket inden for genren. Der vægtes innovation af genren, høj kunstnerisk kvalitet af hele det musikalske univers, de medvirkendes enkeltpræstationer og forestillingens samlede udtryk. 

Prisen gives til en opera, der har gjort sig særligt kunstnerisk bemærket eller udmærket sig ved at være usædvanlig vellykket inden for genren. Der vægtes innovation af genren, høj kunstnerisk kvalitet af hele det musikalske univers samt enkeltpræstationer i samspil med værkets samlede udtryk. 

Alle stilarter af professionelle danseforestillinger kan komme i betragtning til prisen. Det vægtes, at forestillingen er af høj kunstnerisk kvalitet, og der vurderes på forestillingens helhedsindtryk –  herunder samspillet mellem koreografi, danserne, rum, scenedesign og det auditive univers. 

Prisen gives til en professionel, dansk forestilling af høj kunstnerisk kvalitet. I vurderingen vægtes helhedsoplevelsen og samspillet mellem delelementer i forestillingen: skuespil, instruktion, dramatik, scenografi, lys, lyd etc. 

Årets særpris gives til en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet, der markerer sig som særdeles innovativ og velfungerende i sin helhed. En forestilling, der bygger på nye og originale idéer og markerer sig som særegne.