Jury og nomineringer

Årets jury består af 10 jurymedlemmer, der er sammensat på baggrund af faglige kvalifikationer, genremæssige ekspertiser og geografisk spredning. Juryens medlemmer har alle en fagprofessionel baggrund med stor viden om scenekunst og arbejder typisk indenfor faget som kritikere, kulturjournalister, forskere eller undervisere. Jurymedlemmerne er uafhængige af det producerende scenekunstfelt og aflønnes med et symbolsk beløb.

Der er en juryformand, som tegner juryen udadtil. Der udskiftes to til tre medlemmer om året, således, at de jurymedlemmer der har siddet i juryen længst tid udskiftes først. Hvis der er andre jurymedlemmer der ønsker at træde ud af juryen, kan disse blive udskiftes først. Det er muligt at genindtræde i juryen, efter ét år. Juryformanden indstiller sammen med den siddende jury nye jurymedlemmer, jurymedlemmer udpeges formelt af arrangørerne.

Hvert jurymedlem ser ca. 80 forestillinger om året, og det er juryen, som i fællesskab nominerer til årets priser og finder prismodtagerne.

Nomineringer og årshjul for nomineringer

Juryens nomineringer af og kommentarer til sete forestillinger skrives på et fælles kommunikationsforum. 

Nomineringer noteres af jurysekretæren og er fortrolige, så kun juryen er orienteret. 

Der afholdes fem årlige møder, hvor forestillinger debatteres fælles i juryen. 

For at sikre, at flest mulige teatre i hele landet får besøg af en eller flere jurymedlemmer, holdes der statistik internt i juryen over sete forestillinger og besøgte teatre.

Juryen 2023/2024:

Rie Hammer
Juryformand
Chefredaktør ISCENE.dk

Lene Grønborg Poulsen
Jury-sekretær
Kulturjournalist og tilrettelægger Kræs, Radio4

Lene Kryger
Teaterredaktør Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis

Kathrine Maria Amann
Anmelder Kristeligt Dagblad

Alexander Vesterlund
Teateranmelder Politiken

Sune Anderberg
Journalist og kritiker Kristeligt Dagblad

Mia Rendix
Ph.d. og mag.art. Underviser i amerikansk litteratur og teater på Aalborg Universitet

Anne Middelboe Christensen
Teateranmelder Dagbladet Information og Teateravisen.dk

Trine Wøldiche
Teateranmelder Jyllands-Posten og redaktionssekretær på ISCENE.dk

Line Kirsten Nikolajsen
Radio/Podcast vært på DR og medstifter af ´Den 4. væg´

Asker Hedegaard Boye
Anmelder og journalist i Weekendavisen

 

For nomineringstekster skal krediteres:
Anne Middelboe Christensen, Mia Rendix og Kathrine Maria Amann

Kriterier

For at komme i betragtning til en Reumert-nominering skal det scenekunstneriske værk have premiere i den aktuelle bedømmelsesperiode. Kun professionelle produktioner kan nomineres, og det er årets siddende jury, som indstiller forestillinger og kunstnere til nominering og vælger prismodtagerne. Forestillinger, der er co-producerede med udenlandske aktører, kan komme i betragtning i den sæson, hvor der er dansk premiere.  

Skulle der opstå inhabilitetsproblemer for et jurymedlem, må vedkommende ikke nominere eller udtale sig om aktuelle kunstnere eller værker.   

Brancheprisen – Årets Teater er en pris, som den danske scenekunstbranche selv indstiller til og finder prismodtagerne af. 

Hovedrollen defineres som en rolle af overordnet eller ledende betydning. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. 

Hovedrollen defineres som en rolle af overordnet eller ledende betydning. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. 

Ensemblerolle defineres som en rolle af mindre omfang end hovedrollen. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. Der lægges vægt på, at rollen er en væsentlig del af det scenekunstneriske værks helhed. 

Ensemblerolle defineres som en rolle af mindre omfang end hovedrollen. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. Der lægges vægt på, at rollen er en væsentlig del af det scenekunstneriske værks helhed. 

Årets danser kan nomineres inden for alle stilarter af dans. Nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation, hvor der lægges vægt på både fortolkning af rollen og danserens evne til teknisk, ekspressivt og plastisk at kunne formidle en koreografisk intention med sans for det auditive og rumlige univers. 

Årets sanger kan nomineres inden for alle stilarter af sang. Nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation, og der lægges vægt på sangerens evne til teknisk overbevisende at kunne fortolke og formidle et musikalsk oplæg med sans for det musikalske og dramatiske univers i samspil med en eventuel karakterfortolkning.

Årets instruktør kan nomineres inden for alle genrer af professionel scenekunst. Årets instruktør har vist en særegen præstation, og der lægges vægt på innovative tiltag af høj kunstnerisk kvalitet i samspil med forestillingens kunstneriske helhedsindtryk. 

Prisen gives til en scenograf eller holdet bag et scenedesign, og der kan nomineres inden for alle genrer af professionel scenekunst. Scenedesign omfatter, udover scenografi og kostumer, bl.a. video, visuals, lys- eller lyddesign etc. 

Årets scenograf eller scenedesign skal have vist en særegen præstation af høj kunstnerisk kvalitet i samspil med forestillingen eller værkets helhedsindtryk. 

Prisen gives for et stykke ny dansk dramatik, der har gjort sig særligt bemærket som et dramatisk værk af høj scenekunstnerisk og litterær kvalitet. 

Årets børne- og ungdomsforestilling gives til en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet. Forestillingens egnethed og kommunikation med den relevante aldersgruppe vægtes særlig højt. Og værkets enkelte elementer vurderes i samspil med forestillingens helhedsindtryk.

Prisen gives til en musical eller et musikteater, der har gjort sig særligt kunstnerisk bemærket eller udmærket sig ved at være usædvanlig vellykket inden for genren. Der vægtes innovation af genren, høj kunstnerisk kvalitet af hele det musikalske univers, de medvirkendes enkeltpræstationer og forestillingens samlede udtryk. 

Prisen gives til en opera, der har gjort sig særligt kunstnerisk bemærket eller udmærket sig ved at være usædvanlig vellykket inden for genren. Der vægtes innovation af genren, høj kunstnerisk kvalitet af hele det musikalske univers samt enkeltpræstationer i samspil med værkets samlede udtryk. 

Alle stilarter af professionelle danseforestillinger kan komme i betragtning til prisen. Det vægtes, at forestillingen er af høj kunstnerisk kvalitet, og der vurderes på forestillingens helhedsindtryk –  herunder samspillet mellem koreografi, danserne, rum, scenedesign og det auditive univers. 

Prisen gives til en professionel, dansk forestilling af høj kunstnerisk kvalitet. I vurderingen vægtes helhedsoplevelsen og samspillet mellem delelementer i forestillingen: skuespil, instruktion, dramatik, scenografi, lys, lyd etc. 

Årets særpris gives til en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet, der markerer sig som særdeles innovativ og velfungerende i sin helhed. En forestilling, der bygger på nye og originale idéer og markerer sig som særegne.