Her kan du se de tidligere års prismodtagere!

ÅRETS REUMERT 2021

Årets Mandlige Hovedrolle ’21

Årets Talenter ’21

Årets Forestilling ’21

Årets Særforestilling ’21

Årets Danseforestilling ’21

Årets Opera ’21

Årets Musical/Musikteater ’21

Årets Børne-/Ungdomsforestilling ’21

Årets Dramatiker ’21

Årets Danser ’21

Årets Sanger ’21

Årets Scenedesign/Årets Scenograf ’21

Årets Mandlige Ensemblerolle ’21

Årets Digitale Forestilling ’21

Årets Instruktør ’21

Brancheprisen – Årets Teater ’21

Årets Kvindelige Ensemblerolle ’21

Årets Kvindelige Hovedrolle ’21

Årets Hæderspris ’21

Kriterier

For at komme i betragtning til en Reumert-nominering skal det scenekunstneriske værk have premiere i den aktuelle bedømmelsesperiode. Kun professionelle produktioner kan nomineres, og det er årets siddende jury, som indstiller forestillinger og kunstnere til nominering og vælger prismodtagerne. Forestillinger, der er co-producerede med udenlandske aktører, kan komme i betragtning i den sæson, hvor der er dansk premiere.  

Skulle der opstå inhabilitetsproblemer for et jurymedlem, må vedkommende ikke nominere eller udtale sig om aktuelle kunstnere eller værker.   

Brancheprisen – Årets Teater er en pris, som den danske scenekunstbranche selv indstiller til og finder prismodtagerne af. 

Hovedrollen defineres som en rolle af overordnet eller ledende betydning. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. 

Hovedrollen defineres som en rolle af overordnet eller ledende betydning. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. 

Ensemblerolle defineres som en rolle af mindre omfang end hovedrollen. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. Der lægges vægt på, at rollen er en væsentlig del af det scenekunstneriske værks helhed. 

Ensemblerolle defineres som en rolle af mindre omfang end hovedrollen. Årets nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation og fortolket rollen på nyskabende vis eller præsenteret rollen på anden original måde. Der lægges vægt på, at rollen er en væsentlig del af det scenekunstneriske værks helhed. 

Årets danser kan nomineres inden for alle stilarter af dans. Nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation, hvor der lægges vægt på både fortolkning af rollen og danserens evne til teknisk, ekspressivt og plastisk at kunne formidle en koreografisk intention med sans for det auditive og rumlige univers. 

Årets sanger kan nomineres inden for alle stilarter af sang. Nominerede og prismodtager skal have vist en særegen præstation, og der lægges vægt på sangerens evne til teknisk overbevisende at kunne fortolke og formidle et musikalsk oplæg med sans for det musikalske og dramatiske univers i samspil med en eventuel karakterfortolkning.

Årets instruktør kan nomineres inden for alle genrer af professionel scenekunst. Årets instruktør har vist en særegen præstation, og der lægges vægt på innovative tiltag af høj kunstnerisk kvalitet i samspil med forestillingens kunstneriske helhedsindtryk. 

Prisen gives til en scenograf eller holdet bag et scenedesign, og der kan nomineres inden for alle genrer af professionel scenekunst. Scenedesign omfatter, udover scenografi og kostumer, bl.a. video, visuals, lys- eller lyddesign etc. 

Årets scenograf eller scenedesign skal have vist en særegen præstation af høj kunstnerisk kvalitet i samspil med forestillingen eller værkets helhedsindtryk. 

Prisen gives for et stykke ny dansk dramatik, der har gjort sig særligt bemærket som et dramatisk værk af høj scenekunstnerisk og litterær kvalitet. 

Årets børne- og ungdomsforestilling gives til en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet. Forestillingens egnethed og kommunikation med den relevante aldersgruppe vægtes særlig højt. Og værkets enkelte elementer vurderes i samspil med forestillingens helhedsindtryk.

Prisen gives til en musical eller et musikteater, der har gjort sig særligt kunstnerisk bemærket eller udmærket sig ved at være usædvanlig vellykket inden for genren. Der vægtes innovation af genren, høj kunstnerisk kvalitet af hele det musikalske univers, de medvirkendes enkeltpræstationer og forestillingens samlede udtryk. 

Prisen gives til en opera, der har gjort sig særligt kunstnerisk bemærket eller udmærket sig ved at være usædvanlig vellykket inden for genren. Der vægtes innovation af genren, høj kunstnerisk kvalitet af hele det musikalske univers samt enkeltpræstationer i samspil med værkets samlede udtryk. 

Alle stilarter af professionelle danseforestillinger kan komme i betragtning til prisen. Det vægtes, at forestillingen er af høj kunstnerisk kvalitet, og der vurderes på forestillingens helhedsindtryk –  herunder samspillet mellem koreografi, danserne, rum, scenedesign og det auditive univers. 

Prisen gives til en professionel, dansk forestilling af høj kunstnerisk kvalitet. I vurderingen vægtes helhedsoplevelsen og samspillet mellem delelementer i forestillingen: skuespil, instruktion, dramatik, scenografi, lys, lyd etc. 

Prisen gives til et professionelt performance-værk, der har gjort sig særligt bemærket som innovativt og af høj kunstnerisk kvalitet. Værkets kunstneriske helhedsindtryk vægtes, herunder samspillet mellem de enkelte performance-elementer som rum, scenedesign og performere. 

Prisen uddeles ikke i 2021 grundet landets Covid-19-nedlukning, som har forårsaget aflysning af så mange forestillinger, at det blev vurderet, at der ikke var basis for at uddele en Reumert det pågældende år.

Prisen gives til en professionel performer, der har gjort sig særligt bemærket som innovativ og med høj kunstnerisk kvalitet. Der lægges vægt på performerens tekniske og kunstneriske kunnen i samspil med de enkelte performance-elementer: rum, scenedesign og værkets intention. 

Prisen uddeles ikke i 2021 grundet landets Covid-19-nedlukning, som har forårsaget aflysning af så mange forestillinger, at det blev vurderet, at der ikke var basis for at uddele en Reumert det pågældende år.

Årets særpris gives til en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet, der markerer sig som særdeles innovativ og velfungerende i sin helhed. En forestilling, der bygger på nye og originale idéer og markerer sig som særegne.  

Talentpriserne gives fra 2021 til fem unge, professionelle talenter indenfor alle genrer af scenekunstfeltet (dog ikke revy). Prismodtageren skal have medvirket i en eller flere danske scenekunstopsætninger i løbet af juryens bedømmelsesperiode, og skal være i begyndelsen af sin kunstneriske karriere.

Hædersprisen tildeles en scenekunstner, der gennem en længere årrække og på enestående vis har bidraget til en særegen og unik udvikling af dansk scenekunst. Hædersprismodtageren skal have medvirket i en scenekunstnerisk forestilling i det indeværende nomineringsår.

Hædersprisen kan kun modtages én gang.

Prisen gives til en online forestilling af høj kunstnerisk kvalitet. En forestilling, der er produceret og skabt direkte til online visning og har vist et særligt kunstnerisk og/eller innovativt potentiale. Livestreaming eller optagelser af forestillinger opført på klassisk vis, som var der et publikum til stede, kan ikke komme i betragtning til prisen. 

Priserne

Årets Hæderspris var Bikubenfondens store pris. Prisen blev givet til en scenekunstner, der gennem mange år havde spillet en stor rolle for dansk scenekunst. I 2018 fulgte der med prisen 200.000 kr. og en glasstatuette skabt af John Kørner.

I 2019 var der ingen uddeling af Årets Hæderspris.

I 2020 vendte Hædersprisen tilbage dog uden pengemidler.

2020 – Tommy Kenter
2018 – Olaf Johannessen
2017 – Kaspar Rostrup
2016 – Lisbet Dahl
2015 – Kirsten Dehlholm
2014 – Henning Jensen
2013 – Klaus Hoffmeyer
2012 – Tim Rushton
2011 – Lars Mikkelsen
2010 – Jytte Abildstrøm
2009 – Silja Schandorff
2008 – Kirsten Olesen
2007 – Stig Fogh Andersen
2006 – Thomas Lund
2005 – Preben Kristensen
2004 – Karen-Lise Mynster
2003 – Ghita Nørby
2002 – Nikolaj Hübbe
2001 – Nikolaj Cederholm
2000 – Jørgen Reenberg
1999 – Lisbeth Balslev
1998 – Bodil Udsen

Desuden blev der uddelt priser i en række forskellige kategorier, som varierede lidt fra år til år. I 2018 fulgte der med disse priser 35.000 kr. og en glasstatuette skabt af John Kørner.

Årets Kvindelige Hovedrolle
Årets Mandlige Hovedrolle
Årets Kvindelige Ensemblerolle
Årets Mandlige Ensemblerolle
Årets Danser
Årets Sanger
Årets Instruktør
Årets Scenedesign
Årets Dramatiker
Årets Skuespil
Årets Børne-/ Ungdomsforestilling
Årets Musical og Musikteater
Årets Opera
Årets Danseforestilling
Årets Performance
Årets Særpris

Bikubenfonden uddelte desuden op til otte Talentpriser årligt. Priserne blev givet til unge professionelle talenter både inden for skuespil, instruktion, scenedesign, dramatik, opera eller anden sang i teatersammenhæng samt dans, ballet og performance. I 2018 fulgte der med Talentpriserne 35.000 kr. og en glasstatuette skabt af John Kørner.