Årets Musical / Musikteater ’24

Årets Musical/Musikteater ’23

Årets Musical/Musikteater ’22

Årets Musical/Musikteater ’21

Årets Musical/Musikteater ’20

Årets Musical/Musikteater ’19

Årets Musical/Musikteater ’18