Det åbne hjerte,
SIGNA og Aarhus Festuge

Juryens motivation

Kun de modigste tilskuere tog på empatikurset Det åbne hjerte. For SIGNA inviterede os til at få en psykisk syg eller et socialt udsat menneske som mentor – i tolv timer! Tilskuere og fiktive patienter byttede tøj og lidelser, og så blev Aarhus’ gamle amtssygehus ramme om grænsesprængende teaterdialoger. Provokerende, ublu – og fuld af nyerkendt kropslighed.

Øvrige nominerede

Champions & Mass EffectHimHerandIt og Bora Bora  

Første parket, Kunstkollektivet Familien 

Kriterier

Se kriterierne for at modtage denne pris

’Det åbne hjerte’, SIGNA og Aarhus Festuge Foto: Arthur Köstler